• Catapresan er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Den virker ved å redusere aktiviteten i visse deler av nervesystemet, noe som resulterer i en reduksjon i hjertefrekvensen og blodtrykket.
  kr 14.12
 • Cordarone er en medisin som brukes til å behandle alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Den inneholder virkestoffet amiodaron og virker ved å påvirke hjertets elektriske aktivitet. Cordarone kan ha alvorlige bivirkninger og skal kun brukes under nøye medisinsk oppfølging.
  kr 21.42
 • Aceon er en medisin som tilhører gruppen ACE-hemmere. Den brukes til å senke blodtrykket og for å behandle hjertesvikt. Aceon virker ved å utvide blodårene og redusere belastningen på hjertet.
  kr 25.29
 • Adalat er et legemiddel som brukes til å behandle høyt blodtrykk og angina pectoris. Det virker ved å utvide blodårene og øke blodstrømmen til hjertet og andre deler av kroppen. Adalat tilhører en gruppe medisiner som kalles kalsiumkanalblokkere.
  kr 11.70
 • Adalat-Cc er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og angina (brystsmerter). Den inneholder virkestoffet nifedipin, som virker ved å utvide blodårene og redusere motstanden i blodstrømmen. Dette fører til at blodtrykket senkes og hjertet får bedre tilførsel av oksygen. Adalat-Cc er tilgjengelig som tabletter med forlenget frisetting og skal tas en gang daglig. Det er viktig å følge legens instruksjoner og ikke endre dosen uten å rådføre seg med legen først.
  kr 63.67
 • Aggrenox er en medisin som brukes til å redusere risikoen for slag hos personer som har hatt en tidligere hjerneslag forårsaket av en blodpropp. Det inneholder to aktive ingredienser, acetylsalisylsyre og dipyridamol, som virker sammen for å tynne blodet og hindre dannelse av nye blodpropper. Aggrenox er tilgjengelig i form av kapsler som tas oralt.
  kr 17.55
 • Altace er en medisin som brukes til å senke høyt blodtrykk og for å redusere risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag og nyresykdommer hos personer med diabetes og høyt blodtrykk. Den aktive ingrediensen i Altace er ramipril, som tilhører en klasse medisiner kalt ACE-hemmere. Altace virker ved å utvide blodårene og redusere belastningen på hjertet, noe som fører til en reduksjon i blodtrykket.
  kr 15.31
 • Apixaban er en blodfortynnende medisin som brukes for å forhindre blodpropp og slag hos personer med atrieflimmer eller dyp venetrombose. Det virker ved å hemme koagulasjonsfaktor Xa, som er en viktig faktor i blodpropp dannelse. Apixaban tas vanligvis som en tablett en eller to ganger om dagen, og kan ha færre bivirkninger enn andre blodfortynnende medisiner.
  kr 126.55
 • Azor er en kombinasjonsmedisin som inneholder amlodipin og olmesartan medoksomil. Den brukes til behandling av høyt blodtrykk og kan også redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer. Amlodipin virker ved å utvide blodårene, mens olmesartan virker ved å blokkere virkningen av angiotensin II, et hormon som øker blodtrykket. Azor bør tas som foreskrevet av legen din og kan ha bivirkninger som svimmelhet, hodepine og tretthet.
  kr 35.11
 • Betapace er en medisin som brukes til å behandle hjerterytmeforstyrrelser. Den virker ved å blokkere visse elektriske signaler i hjertet, og kan bidra til å regulere hjerterytmen. Betapace tilhører en gruppe medisiner som kalles betablokkere, og kan også brukes til å behandle høyt blodtrykk.
  kr 14.58
 • Brilinta er et legemiddel som brukes til å hindre blodpropp hos pasienter med akutt koronarsyndrom eller hjerteinfarkt. Det virksomme stoffet i Brilinta er ticagrelor, som hemmer blodplatenes evne til å klumpe seg sammen og danne propper i blodårene. Brilinta skal tas i kombinasjon med lavdose aspirin og kan gi bivirkninger som blødninger og kortpustethet. Det er viktig å følge legens instruksjoner når man tar Brilinta.
  kr 52.49
 • Brilinta® brukes for å minske riskoen for slag og alvorlige hjerteproblemmer etter et hjerteanfall eller alvorlig brystsmerte (angina) ved å forhindre blodklumpdannelse.
  kr 63.67
 • Bystolic er et legemiddel som brukes til behandling av høyt blodtrykk. Det virker ved å redusere hjertefrekvensen og senke blodtrykket. Bystolic tilhører en gruppe medisiner som kalles selektive beta-blokkere, og det er tilgjengelig som tabletter til oral bruk.
  kr 18.95
 • Calan er et legemiddel som inneholder virkestoffet verapamil. Det brukes hovedsakelig til å behandle høyt blodtrykk, angina pectoris og visse hjerterytmeforstyrrelser. Calan virker ved å redusere hjertets arbeidsbelastning og øke blodstrømmen til hjertet. Det kan tas som en tablett eller kapsel, og doseringen vil variere avhengig av tilstanden som behandles. Det er viktig å følge legens anbefalinger og ikke endre doseringen uten å konsultere legen først.
  kr 8.93
 • Calan-Sr er en medisin som inneholder virkestoffet verapamil. Den brukes til å behandle høyt blodtrykk, angina pectoris og visse typer hjerterytmeforstyrrelser. Calan-Sr virker ved å redusere hjertets oksygenbehov og øke blodtilførselen til hjertet. Det kommer i form av tabletter som tas oralt.
  kr 17.55
 • Cartia er en medisin som inneholder virkestoffet diltiazem. Den brukes til å behandle høyt blodtrykk og angina pectoris (brystsmerter). Cartia virker ved å utvide blodårene og senke hjertets arbeidsbelastning. Det kan også brukes til å behandle visse typer hjertearytmier.
  kr 17.49
 • Cartia-Xt er en medisin som inneholder virkestoffet diltiazem. Den brukes hovedsakelig for å behandle høyt blodtrykk og angina (brystsmerter). Diltiazem virker ved å utvide blodårene og redusere hjertets oksygenbehov, noe som kan bidra til å redusere risikoen for hjerteinfarkt og hjertesykdom.
  kr 22.60
 • Clopidogrel er en medisin som brukes for å forhindre blodpropp. Den virker ved å hindre blodplatene i å klumpe seg sammen og danne blodpropper. Clopidogrel brukes ofte til å behandle pasienter med hjerte- og karsykdommer, som hjerteinfarkt og slag, og kan også brukes etter stentoperasjoner for å forhindre blodpropp.
  kr 12.69
 • Coreg er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk, hjertesvikt og for å redusere risikoen for hjerteinfarkt. Den inneholder virkestoffet carvedilol og virker ved å senke hjertefrekvensen og redusere blodtrykket. Coreg kan også brukes til å behandle visse typer hjertearytmier.
  kr 12.00
 • Coumadin er et legemiddel som brukes for å redusere risikoen for blodpropp og hjerneslag. Det virker ved å hemme koagulasjonsprosessen i kroppen, og kan være effektivt for personer med visse hjertesykdommer eller høyt blodtrykk. Det er viktig å følge nøye med på doseringen og blodprøver mens man tar Coumadin, da det kan ha alvorlige bivirkninger hvis det ikke brukes riktig.
  kr 10.71
 • Dexilant er et legemiddel som brukes til å behandle syre-relaterte mageproblemer, som for eksempel gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) og magesår. Det virker ved å redusere mengden syre produsert i magen.
  kr 26.38
 • Diovan er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og hjertesvikt. Den aktive ingrediensen i Diovan er valsartan, som virker ved å blokkere virkningen av angiotensin II, et hormon som øker blodtrykket. Diovan kan tas som en tablett en gang daglig og kan bidra til å redusere risikoen for hjerteinfarkt og slag. Det er viktig å følge legens instruksjoner når man tar Diovan og å informere legen om eventuelle bivirkninger eller andre medisiner man tar samtidig.
  kr 19.04
 • Edarbi er en blodtrykksmedisin som tilhører klassen av angiotensin II-reseptorantagonister. Den virker ved å blokkere virkningen av hormonet angiotensin II, som bidrar til å øke blodtrykket. Edarbi reduserer dermed blodtrykket og kan bidra til å forebygge hjerte- og karsykdommer.
  kr 42.45
 • Edarbyclor er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Den inneholder to aktive ingredienser, azilsartan og klorotiazid, som virker sammen for å senke blodtrykket. Azilsartan virker ved å blokkere virkningen av et hormon som øker blodtrykket, mens klorotiazid hjelper kroppen å kvitte seg med overskuddsvæske og salt gjennom urinen. Edarbyclor tas vanligvis en gang om dagen og kan ha noen bivirkninger, inkludert svimmelhet, hodepine og tretthet.
  kr 22.41
 • Effient er et blodplatehemmende medikament som brukes til å forhindre blodpropp og hjerteinfarkt hos pasienter med akutt koronarsyndrom eller som har gjennomgått angioplastikk. Det virker ved å hindre blodplatene i å klumpe seg sammen og danne en blodpropp.
  kr 26.38
 • Entresto er en medisin som brukes til behandling av hjertesvikt hos voksne. Den inneholder to aktive ingredienser, sakubitril og valsartan, som virker sammen for å senke blodtrykket og redusere belastningen på hjertet. Entresto kan også bidra til å forbedre symptomer som kortpustethet og tretthet hos personer med hjertesvikt.
  kr 137.72
 • Exforge er en kombinasjon av to aktive ingredienser, amlodipin og valsartan, som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Amlodipin er en kalsiumkanalblokker som bidrar til å senke blodtrykket ved å utvide blodårene, mens valsartan er en angiotensin II-reseptorantagonist som også bidrar til å senke blodtrykket ved å blokkere virkningen av hormonet angiotensin II. Exforge kan tas som en tablett en gang daglig og bør tas på samme tid hver dag for best resultat.
  kr 21.42
 • Gutron er en medisin som brukes til å behandle lavt blodtrykk og svimmelhet. Den virker ved å øke blodstrømmen til hjernen og andre deler av kroppen. Gutron er tilgjengelig som tabletter og injeksjonsvæske.
  kr 87.48
 • Imdur er en medisin som inneholder virkestoffet isosorbidmononitrat. Den brukes til å forebygge angina pectoris (brystsmerter) ved å utvide blodårene og øke blodtilførselen til hjertet. Imdur tilhører gruppen av medisiner kalt nitrater.
  kr 10.71
 • Inderal er en medisin som kalles en betablokker. Den brukes til å behandle høyt blodtrykk, hjertesykdommer, migrene, skjelvinger og visse typer angina pectoris. Den virker ved å redusere hjertets arbeidsbelastning og senke blodtrykket.
  kr 10.71
 • Inderal-La er en medisin som inneholder virkestoffet propranolol. Det brukes til å behandle høyt blodtrykk, angina pectoris (brystsmerter), hjertearytmier (uregelmessig hjerterytme) og migrene. Det virker ved å senke hjertefrekvensen og redusere mengden oksygen som hjertet trenger. Inderal-La er en såkalt betablokker og kan også brukes til å behandle angst og skjelvinger.
  kr 17.06
 • Inspra er en medisin som brukes for å behandle høyt blodtrykk og hjertesvikt. Den virker ved å blokkere virkningen av hormonet aldosteron, som kan føre til salt- og væskeretensjon i kroppen. Inspra kan bidra til å redusere risikoen for hjertesvikt og forbedre hjertefunksjonen hos pasienter med hjertesvikt.
  kr 42.45
 • Isordil er en medisin som brukes til å behandle angina pectoris (brystsmerter) ved å utvide blodårene og øke blodstrømmen til hjertet. Den aktive ingrediensen i Isordil er isosorbidmononitrat.
  kr 11.01
 • Isordil-Sublingual er en medisin som brukes til å behandle angina pectoris (brystsmerter) ved å utvide blodårene og øke blodstrømmen til hjertet. Den inneholder virkestoffet isosorbidmononitrat og administreres ved å legge den under tungen for rask absorpsjon i kroppen.
  kr 23.33
 • Lanoxin er en medisin som inneholder virkestoffet digoksin. Den brukes til å behandle hjerteproblemer som hjertesvikt og uregelmessig hjerterytme. Digoksin virker ved å øke styrken på hjerteslagene og senke hjertefrekvensen. Det er viktig å følge doseringsanvisningene nøye og informere legen din om eventuelle bivirkninger eller andre medisiner du tar samtidig.
  kr 10.21
 • Lescol-Xl er en medisin som brukes til å senke kolesterolnivået i blodet. Den inneholder virkestoffet fluvastatin og tilhører en gruppe medisiner kalt statiner. Lescol-Xl reduserer produksjonen av kolesterol i leveren og øker kroppens evne til å fjerne det fra blodet. Det kan bidra til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer.
  kr 45.14
 • Letairis er en medisin som brukes til å behandle pulmonal arteriell hypertensjon (PAH). Det virker ved å blokkere virkningen av et stoff kalt endotelin, som bidrar til å innsnevring av blodkar i lungene. Letairis kan bidra til å redusere symptomene på PAH og forbedre livskvaliteten til pasienter som lider av denne tilstanden.
  kr 221.96
 • Livalo er et legemiddel som inneholder pitavastatin og brukes til å senke nivåene av kolesterol og triglyserider i blodet. Det tilhører en gruppe medisiner kalt HMG-CoA reduktasehemmere eller statiner, og kan brukes til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer. Livalo er tilgjengelig som tabletter og skal tas en gang daglig, vanligvis om kvelden.
  kr 17.65
 • Lopressor er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk, angina (brystsmerter), og hjerteinfarkt. Den virker ved å senke hjertefrekvensen og redusere kraften i hjertets sammentrekninger, noe som fører til at blodtrykket reduseres. Lopressor tilhører en gruppe medisiner som kalles betablokkere.
  kr 10.21
 • Melatonin er et hormon som produseres naturlig i kroppen og er involvert i reguleringen av søvn og døgnrytme. Melatonin brukes som et kosttilskudd eller reseptbelagt medisin for å behandle søvnforstyrrelser, jetlag og andre tilstander som påvirker søvnen. Det kan også være nyttig for personer med nedsatt syn, da melatoninnivåene kan påvirkes av lys og mørke.
  kr 9.72
 • Nimotop er en medisin som brukes for å forebygge og behandle hjerneskade etter blødning i hjernen. Den virksomme ingrediensen i medisinen er nimodipin, som virker ved å utvide blodårene i hjernen og øke blodstrømmen. Nimotop administreres vanligvis som en intravenøs infusjon.
  kr 27.47
 • Nitrostat er en medisin som inneholder nitroglyserin, en vasodilator som utvider blodårene og øker blodstrømmen til hjertet. Den brukes til å behandle brystsmerter (angina pectoris) forårsaket av koronararteriesykdom. Nitrostat kan tas som en tablett under tungen eller som en spray. Det virker raskt for å lindre brystsmerter og kan også brukes som forebyggende behandling før fysisk aktivitet som kan utløse angina.
  kr 17.65
 • Norvasc er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og angina (brystsmerter). Det virker ved å utvide blodårene, noe som reduserer belastningen på hjertet og forbedrer blodstrømmen. Norvasc tilhører en gruppe medisiner som kalles kalsiumkanalblokkere.
  kr 11.21
 • Pletal er en medisin som brukes til å behandle symptomene på perifer arteriell sykdom (PAD). Den virker ved å øke blodstrømmen til beina og redusere smerte og ubehag. Pletal inneholder virkestoffet cilostazol og er tilgjengelig i tablettform. Det er viktig å følge legens instruksjoner og doseringsanbefalinger når du tar Pletal.
  kr 21.87
 • Pradaxa er en medisin som inneholder virkestoffet dabigatraneteksilat. Den tilhører en klasse medisiner som kalles direkte trombinhemmere, og brukes til å forebygge blodpropp hos voksne som har høy risiko for å utvikle slike. Pradaxa virker ved å hemme et enzym som er nødvendig for at blodet skal koagulere. Dette reduserer risikoen for at blodpropper dannes og kan føre til alvorlige sykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag.
  kr 137.26
 • Procoralan er en medisin som brukes til å behandle angina pectoris og kronisk hjertesvikt. Den virker ved å senke hjertefrekvensen og forbedre hjertets pumpefunksjon. Procoralan er tilgjengelig i tablettform og skal tas to ganger om dagen. Det er viktig å følge legens instruksjoner nøye når du tar denne medisinen.
  kr 30.74
 • Ranexa er et reseptbelagt legemiddel som brukes til å behandle angina pectoris, en tilstand som forårsaker brystsmerter på grunn av redusert blodstrøm til hjertet. Ranexa fungerer ved å øke blodstrømmen til hjertet og redusere smerte og ubehag.
  kr 21.42
 • Samsca er et legemiddel som brukes til å behandle hyponatremi, en tilstand der det er for lite natrium i blodet. Det virker ved å øke utskillelsen av vann fra kroppen, noe som øker konsentrasjonen av natrium i blodet. Samsca kan kun fås på resept og skal kun brukes under tilsyn av en lege.
  kr 210.06
 • Tenormin er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og angina (brystsmerter). Den virker ved å redusere hjertets arbeidsbelastning og senke blodtrykket. Tenormin tilhører en gruppe medisiner som kalles betablokkere.
  kr 8.92
 • Ticlid er en medisin som brukes for å forhindre blodpropp i hjertet eller hjernen. Den virker ved å hindre blodplatene i å klebe seg sammen og danne en blodpropp. Ticlid brukes vanligvis i kombinasjon med acetylsalisylsyre (ASA) for å redusere risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag og andre vaskulære hendelser. Det er viktig å følge legens instruksjoner og ta medisinen regelmessig for å oppnå best mulig resultat.
  kr 43.74
 • Tribenzor er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Den inneholder tre aktive ingredienser: amlodipin, olmesartan og hydroklortiazid. Amlodipin og olmesartan hjelper til med å senke blodtrykket ved å utvide blodårene og redusere mengden væske i kroppen, mens hydroklortiazid fungerer som et vanndrivende middel for å fjerne overflødig væske og salter fra kroppen. Tribenzor bør tas som foreskrevet av legen din og kan ha bivirkninger som svimmelhet, hodepine og kvalme.
  kr 42.45
 • Vasotec er en medisin som brukes til å senke blodtrykket og behandle hjertesvikt. Den virker ved å hemme et enzym som vanligvis øker blodtrykket. Vasotec kan også brukes for å forbedre overlevelse etter en hjerteinfarkt.
  kr 8.93
 • Vastarel er en medisin som brukes til å behandle angina pectoris (brystsmerter) og hjertesvikt. Det virker ved å forbedre blodstrømmen til hjertet og redusere oksygenbehovet til hjertemuskelen. Vastarel inneholder stoffet trimetazidin.
  kr 21.42
 • Xarelto er et blodfortynnende medikament som brukes til å forebygge blodpropp og slag hos pasienter med atrieflimmer, dyp venetrombose og lungeemboli. Medikamentet virker ved å hemme koagulasjonsfaktor Xa, som er involvert i blodproppdannelse. Xarelto kan tas som en enkel tablett og krever ikke regelmessig blodprøvetaking for å overvåke behandlingen.
  kr 64.39
 • Zestril er en medisin som inneholder virkestoffet lisinopril. Den tilhører en gruppe medisiner som kalles ACE-hemmere, og brukes til å behandle høyt blodtrykk og hjertesvikt. Zestril virker ved å utvide blodårene, og dermed senke blodtrykket og redusere belastningen på hjertet.
  kr 13.19

Hvorfor velge generiske legemidler?

En av de viktigste fordelene med generiske produkter er deres rimelighet sammenlignet med originalen. Produsenter av disse produktene i Norge trenger ikke å bruke store summer på utvikling da de bruker en bevist formel for produksjon. I tillegg er utstyret som brukes for å produsere generiske produkter ofte like bra som det som brukes av utvikleren av den opprinnelige formelen. Som et resultat kan forbrukere forvente en kvalitetsmedisin som er nesten like effektiv som den opprinnelige medisinen.

Jeg har brukt MediNorge flere ganger, og jeg er veldig fornøyd med tjenesten. Bestillingen min ble levert raskt og effektivt, og jeg fikk alltid god kundeservice når jeg hadde spørsmål. Jeg har bestilt forskjellige medisiner fra dem, inkludert smertestillende og allergimedisiner. Jeg vil absolutt anbefale MediNorge til alle som trenger pålitelig og praktisk apotektjeneste.

Maria, Oslo.

Jeg var veldig imponert over MediNorge! Jeg bestilte medisiner for min kroniske sykdom som jeg vanligvis måtte hente på apoteket hver måned. Men med MediNorge kunne jeg enkelt bestille dem online og få dem levert rett til døren min. Jeg trengte ikke å bekymre meg for å gå ut i dårlig vær eller å vente i kø på apoteket lenger. Leveringen var rask og nøyaktig, og jeg vil definitivt bruke MediNorge igjen.

Anders, Bergen.

Jeg var skeptisk til å bestille medisiner på nettet, men MediNorge overbeviste meg om at det var trygt og pålitelig. Jeg bestilte reseptbelagte medisiner for min kroniske sykdom, og de kom i en diskret pakke og var av høy kvalitet. Jeg var også glad for å se at prisene var rimelige og konkurransedyktige. Jeg vil anbefale MediNorge til alle som ønsker en enkel og praktisk måte å få sine medisiner på.

Ingrid, Trondheim.

Jeg hadde en flott opplevelse med MediNorge. Jeg bestilte en spesiell medisin som var vanskelig å finne i mitt lokale apotek, men MediNorge hadde den på lager og kunne levere den til meg raskt og enkelt. Kundeservice var veldig hjelpsomme og vennlige, og jeg følte meg trygg på at jeg fikk den beste behandlingen. Jeg vil definitivt bruke MediNorge igjen i fremtiden.

Lars, Stavanger.

Jeg har brukt MediNorge i flere måneder nå, og jeg er veldig fornøyd med tjenesten. Jeg har bestilt forskjellige medisiner fra dem, inkludert blodtrykksmedisiner og smertestillende. Leveringen har alltid vært rask og pålitelig, og kundeservice har vært utmerket. Jeg har også funnet prisene på MediNorge å være veldig konkurransedyktige. Jeg vil anbefale MediNorge til alle som ønsker en pålitelig og praktisk måte å få sine medisiner på.

Kari, Drammen.
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.