• Catapresan er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Den virker ved å redusere aktiviteten i visse deler av nervesystemet, noe som resulterer i en reduksjon i hjertefrekvensen og blodtrykket.
  kr 14.47
 • Minipress er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og symptomer på godartet prostatahyperplasi (forstørret prostata). Den virker ved å slappe av musklene i blodårene og urinrøret, noe som øker blodstrømmen og letter vannlating. Minipress tilhører en gruppe medisiner som kalles alfa-blokkere.
  kr 21.75
 • Diamox er en medisin som brukes til å behandle høyt trykk i øyet, høydesyke og noen typer epilepsi. Den virker ved å øke utskillelsen av væske fra kroppen, spesielt fra øynene og hjernen. Dette reduserer trykket og lindrer symptomene. Diamox er tilgjengelig som tabletter og injeksjoner.
  kr 14.94
 • Aceon er en medisin som tilhører gruppen ACE-hemmere. Den brukes til å senke blodtrykket og for å behandle hjertesvikt. Aceon virker ved å utvide blodårene og redusere belastningen på hjertet.
  kr 25.92
 • Adalat er et legemiddel som brukes til å behandle høyt blodtrykk og angina pectoris. Det virker ved å utvide blodårene og øke blodstrømmen til hjertet og andre deler av kroppen. Adalat tilhører en gruppe medisiner som kalles kalsiumkanalblokkere.
  kr 11.99
 • Adalat-Cc er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og angina (brystsmerter). Den inneholder virkestoffet nifedipin, som virker ved å utvide blodårene og redusere motstanden i blodstrømmen. Dette fører til at blodtrykket senkes og hjertet får bedre tilførsel av oksygen. Adalat-Cc er tilgjengelig som tabletter med forlenget frisetting og skal tas en gang daglig. Det er viktig å følge legens instruksjoner og ikke endre dosen uten å rådføre seg med legen først.
  kr 65.26
 • Adcirca er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk i lungene og for å forbedre treningskapasiteten hos personer med pulmonal arteriell hypertensjon (PAH). Den virker ved å utvide blodårene i lungene, noe som øker blodstrømmen og reduserer blodtrykket. Adcirca inneholder virkestoffet tadalafil og tilhører en gruppe medisiner som kalles fosfodiesterase type 5-hemmere.
  kr 21.95
 • Aldactone er en medisin som kalles en kaliumsparingsdiuretika. Det brukes til å redusere væskeansamling i kroppen og behandle høyt blodtrykk, hjertesvikt og visse hormonelle lidelser. Det virker ved å øke utskillelsen av salt og vann fra kroppen samtidig som det beholder kalium i kroppen.
  kr 10.98
 • Altace er en medisin som brukes til å senke høyt blodtrykk og for å redusere risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag og nyresykdommer hos personer med diabetes og høyt blodtrykk. Den aktive ingrediensen i Altace er ramipril, som tilhører en klasse medisiner kalt ACE-hemmere. Altace virker ved å utvide blodårene og redusere belastningen på hjertet, noe som fører til en reduksjon i blodtrykket.
  kr 15.69
 • Avalide er en kombinasjonsmedisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Den inneholder to aktive ingredienser, irbesartan og hydroklortiazid, som virker sammen for å senke blodtrykket. Irbesartan virker ved å blokkere virkningen av et hormon som øker blodtrykket, mens hydroklortiazid hjelper til med å fjerne overflødig salt og vann fra kroppen gjennom urinen. Avalide kan også brukes til å behandle nyresykdom hos pasienter med type 2 diabetes og høyt blodtrykk.
  kr 38.85
 • Azor er en kombinasjonsmedisin som inneholder amlodipin og olmesartan medoksomil. Den brukes til behandling av høyt blodtrykk og kan også redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer. Amlodipin virker ved å utvide blodårene, mens olmesartan virker ved å blokkere virkningen av angiotensin II, et hormon som øker blodtrykket. Azor bør tas som foreskrevet av legen din og kan ha bivirkninger som svimmelhet, hodepine og tretthet.
  kr 35.98
 • Benicar er en medisin som brukes til å senke høyt blodtrykk. Den virker ved å blokkere virkningen av et hormon som øker blodtrykket i kroppen. Benicar kan tas alene eller i kombinasjon med andre medisiner for å kontrollere blodtrykket. Det er viktig å følge legens instruksjoner nøye når du tar Benicar, og å regelmessig sjekke blodtrykket ditt for å sikre at medisinen fungerer som den skal.
  kr 21.75
 • Benicar-Hct er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Den inneholder to aktive ingredienser, olmesartan og hydroklortiazid, som virker ved å redusere mengden væske i kroppen og utvide blodårene, slik at blodet kan strømme lettere. Dette kan bidra til å senke blodtrykket og redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer.
  kr 21.75
 • Bystolic er et legemiddel som brukes til behandling av høyt blodtrykk. Det virker ved å redusere hjertefrekvensen og senke blodtrykket. Bystolic tilhører en gruppe medisiner som kalles selektive beta-blokkere, og det er tilgjengelig som tabletter til oral bruk.
  kr 19.42
 • Calan er et legemiddel som inneholder virkestoffet verapamil. Det brukes hovedsakelig til å behandle høyt blodtrykk, angina pectoris og visse hjerterytmeforstyrrelser. Calan virker ved å redusere hjertets arbeidsbelastning og øke blodstrømmen til hjertet. Det kan tas som en tablett eller kapsel, og doseringen vil variere avhengig av tilstanden som behandles. Det er viktig å følge legens anbefalinger og ikke endre doseringen uten å konsultere legen først.
  kr 9.15
 • Calan-Sr er en medisin som inneholder virkestoffet verapamil. Den brukes til å behandle høyt blodtrykk, angina pectoris og visse typer hjerterytmeforstyrrelser. Calan-Sr virker ved å redusere hjertets oksygenbehov og øke blodtilførselen til hjertet. Det kommer i form av tabletter som tas oralt.
  kr 17.99
 • Cartia er en medisin som inneholder virkestoffet diltiazem. Den brukes til å behandle høyt blodtrykk og angina pectoris (brystsmerter). Cartia virker ved å utvide blodårene og senke hjertets arbeidsbelastning. Det kan også brukes til å behandle visse typer hjertearytmier.
  kr 17.93
 • Cartia-Xt er en medisin som inneholder virkestoffet diltiazem. Den brukes hovedsakelig for å behandle høyt blodtrykk og angina (brystsmerter). Diltiazem virker ved å utvide blodårene og redusere hjertets oksygenbehov, noe som kan bidra til å redusere risikoen for hjerteinfarkt og hjertesykdom.
  kr 23.16
 • Coreg er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk, hjertesvikt og for å redusere risikoen for hjerteinfarkt. Den inneholder virkestoffet carvedilol og virker ved å senke hjertefrekvensen og redusere blodtrykket. Coreg kan også brukes til å behandle visse typer hjertearytmier.
  kr 12.30
 • Cozaar er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer hos pasienter med type 2 diabetes og nyresykdommer. Cozaar virker ved å blokkere virkningen av angiotensin II, et hormon som får blodårene til å trekke seg sammen og øker blodtrykket. Dette fører til at blodårene utvides, blodtrykket senkes og risikoen for hjerte- og karsykdommer reduseres.
  kr 14.94
 • Demadex er et medikament som tilhører gruppen av vanndrivende midler, også kjent som diuretika. Det brukes til å behandle ødem (hevelse) forårsaket av hjertesvikt, nyresvikt eller levercirrhose. Demadex fungerer ved å øke urinproduksjonen og redusere væskeretensjonen i kroppen.
  kr 14.24
 • Diovan er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og hjertesvikt. Den aktive ingrediensen i Diovan er valsartan, som virker ved å blokkere virkningen av angiotensin II, et hormon som øker blodtrykket. Diovan kan tas som en tablett en gang daglig og kan bidra til å redusere risikoen for hjerteinfarkt og slag. Det er viktig å følge legens instruksjoner når man tar Diovan og å informere legen om eventuelle bivirkninger eller andre medisiner man tar samtidig.
  kr 19.52
 • Diovan-Hct er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Den inneholder to aktive ingredienser, valsartan og hydroklortiazid, som virker sammen for å senke blodtrykket. Valsartan virker ved å blokkere virkningen av et hormon som øker blodtrykket, mens hydroklortiazid hjelper til med å fjerne overflødig væske fra kroppen gjennom urinen. Diovan-Hct kan også brukes til å behandle hjertesvikt hos pasienter som ikke tåler andre medisiner.
  kr 47.98
 • Edarbi er en blodtrykksmedisin som tilhører klassen av angiotensin II-reseptorantagonister. Den virker ved å blokkere virkningen av hormonet angiotensin II, som bidrar til å øke blodtrykket. Edarbi reduserer dermed blodtrykket og kan bidra til å forebygge hjerte- og karsykdommer.
  kr 43.50
 • Endobloc-T-Kit er en medisinpakke som inneholder tre forskjellige medisiner: Atenolol, Chlorthalidone og Telmisartan. Disse medisinene brukes sammen for å behandle høyt blodtrykk og redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer. Atenolol reduserer hjertefrekvensen og blodtrykket, Chlorthalidone er en vanndrivende medisin som hjelper kroppen å kvitte seg med overflødig vann og salt, og Telmisartan er en angiotensin II-reseptorantagonist som utvider blodkarene og senker blodtrykket.
  kr 150.95
 • Entresto er en medisin som brukes til behandling av hjertesvikt hos voksne. Den inneholder to aktive ingredienser, sakubitril og valsartan, som virker sammen for å senke blodtrykket og redusere belastningen på hjertet. Entresto kan også bidra til å forbedre symptomer som kortpustethet og tretthet hos personer med hjertesvikt.
  kr 141.14
 • Frumil er en medisin som inneholder to aktive ingredienser, furosemid og amilorid. Den brukes til å behandle høyt blodtrykk og ødem (væskeansamling) forårsaket av hjerte-, lever- eller nyreproblemer. Furosemid fungerer som et vanndrivende middel som hjelper kroppen å kvitte seg med overskuddsvæske, mens amilorid hjelper til med å opprettholde elektrolyttbalansen i kroppen.
  kr 22.97
 • Hytrin er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og symptomer på godartet prostatahyperplasi (forstørret prostata). Den virker ved å slappe av musklene i blodkarene og prostata, og dermed redusere blodtrykket og forbedre urinstrømmen. Hytrin tilhører en gruppe medisiner som kalles alfa-blokkere.
  kr 26.94
 • Hyzaar er en kombinasjonsmedisin som inneholder losartan og hydroklortiazid. Den brukes til å behandle høyt blodtrykk og redusere risikoen for slag hos personer med høyt blodtrykk og en forstørret venstre hjertekammer. Losartan virker ved å blokkere virkningen av angiotensin II, som får blodårene til å trekke seg sammen og øker blodtrykket. Hydroklortiazid er en vanndrivende medisin som hjelper kroppen å kvitte seg med overflødig væske og salt, og dermed senke blodtrykket.
  kr 20.67
 • Inderal er en medisin som kalles en betablokker. Den brukes til å behandle høyt blodtrykk, hjertesykdommer, migrene, skjelvinger og visse typer angina pectoris. Den virker ved å redusere hjertets arbeidsbelastning og senke blodtrykket.
  kr 10.98
 • Inderal-La er en medisin som inneholder virkestoffet propranolol. Det brukes til å behandle høyt blodtrykk, angina pectoris (brystsmerter), hjertearytmier (uregelmessig hjerterytme) og migrene. Det virker ved å senke hjertefrekvensen og redusere mengden oksygen som hjertet trenger. Inderal-La er en såkalt betablokker og kan også brukes til å behandle angst og skjelvinger.
  kr 17.48
 • Inspra er en medisin som brukes for å behandle høyt blodtrykk og hjertesvikt. Den virker ved å blokkere virkningen av hormonet aldosteron, som kan føre til salt- og væskeretensjon i kroppen. Inspra kan bidra til å redusere risikoen for hjertesvikt og forbedre hjertefunksjonen hos pasienter med hjertesvikt.
  kr 43.50
 • Irbesartan er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og for å redusere risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag hos personer med diabetes type 2 og høyt blodtrykk. Det virker ved å blokkere virkningen av hormonet angiotensin II, som gjør at blodårene trekker seg sammen og øker blodtrykket. Irbesartan hjelper til med å senke blodtrykket og redusere belastningen på hjertet og karene.
  kr 23.99
 • Lasix er en vanndrivende medisin som brukes til å behandle væskeansamling i kroppen, som kan oppstå ved hjertesvikt, nyresykdom eller levercirrhose. Den virker ved å øke utskillelsen av salt og vann gjennom urinen, og kan bidra til å redusere hevelser og kortpustethet. Lasix kan også brukes til å behandle høyt blodtrykk.
  kr 8.23
 • Livalo er et legemiddel som inneholder pitavastatin og brukes til å senke nivåene av kolesterol og triglyserider i blodet. Det tilhører en gruppe medisiner kalt HMG-CoA reduktasehemmere eller statiner, og kan brukes til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer. Livalo er tilgjengelig som tabletter og skal tas en gang daglig, vanligvis om kvelden.
  kr 18.09
 • Loniten er et medikament som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Det virker ved å senke blodtrykket ved å utvide blodårene, noe som øker blodstrømmen og reduserer belastningen på hjertet. Det er vanligvis foreskrevet som en siste utvei når andre medisiner ikke har vært effektive, da det kan forårsake alvorlige bivirkninger som væskeretensjon og hjertesvikt.
  kr 11.28
 • Lopressor er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk, angina (brystsmerter), og hjerteinfarkt. Den virker ved å senke hjertefrekvensen og redusere kraften i hjertets sammentrekninger, noe som fører til at blodtrykket reduseres. Lopressor tilhører en gruppe medisiner som kalles betablokkere.
  kr 10.47
 • Lozol er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og ødem (hevelse) forårsaket av hjertesvikt. Den aktive ingrediensen i Lozol er indapamid, som tilhører en gruppe medisiner kalt diuretika eller vanndrivende midler. Lozol fungerer ved å øke urinproduksjonen, slik at overskuddsvæske og salt fjernes fra kroppen, noe som fører til lavere blodtrykk og mindre hevelse.
  kr 26.53
 • Lozol-Sr er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og ødem (væskeansamling) i kroppen. Den aktive ingrediensen i Lozol-Sr er indapamid, som tilhører en gruppe medisiner kalt diuretika eller vanndrivende midler. Lozol-Sr hjelper til med å redusere mengden væske i kroppen ved å øke urinproduksjonen. Dette kan bidra til å senke blodtrykket og redusere hevelser.
  kr 24.40
 • Melatonin er et hormon som produseres naturlig i kroppen og er involvert i reguleringen av søvn og døgnrytme. Melatonin brukes som et kosttilskudd eller reseptbelagt medisin for å behandle søvnforstyrrelser, jetlag og andre tilstander som påvirker søvnen. Det kan også være nyttig for personer med nedsatt syn, da melatoninnivåene kan påvirkes av lys og mørke.
  kr 9.96
 • Micardis er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer. Den virker ved å utvide blodkarene, noe som gjør det lettere for hjertet å pumpe blodet rundt i kroppen. Micardis tilhører en gruppe medisiner som kalles angiotensin II-reseptorantagonister.
  kr 17.28
 • Micardis-Hct er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Den inneholder to aktive ingredienser, telmisartan og hydroklortiazid, som virker sammen for å senke blodtrykket ved å utvide blodårene og øke urinproduksjonen. Det er viktig å følge legens instruksjoner når du tar Micardis-Hct og ikke endre dosen eller stoppe behandlingen uten å konsultere legen din først.
  kr 21.75
 • Microzide er en vanndrivende medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og ødem (væskeansamling) forårsaket av hjertesvikt, nyresykdom eller levercirrhose. Den virker ved å øke urinproduksjonen og redusere mengden væske i kroppen. Microzide tilhører en gruppe medisiner kjent som tiazid-diuretika.
  kr 9.55
 • Norvasc er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og angina (brystsmerter). Det virker ved å utvide blodårene, noe som reduserer belastningen på hjertet og forbedrer blodstrømmen. Norvasc tilhører en gruppe medisiner som kalles kalsiumkanalblokkere.
  kr 11.49
 • Revatio er en medisin som inneholder virkestoffet sildenafil. Den brukes til å behandle høyt blodtrykk i lungene (pulmonal arteriell hypertensjon) ved å utvide blodårene i lungene og redusere motstanden i lungearteriene. Revatio kan også brukes til å behandle erektil dysfunksjon hos menn.
  kr 35.98
 • Tenoretic er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Den inneholder to aktive ingredienser, atenolol og chlorthalidone, som virker ved å senke hjertefrekvensen og redusere mengden væske i kroppen. Dette fører til en reduksjon i blodtrykket og kan bidra til å forebygge hjerte- og karsykdommer.
  kr 21.91
 • Tenormin er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og angina (brystsmerter). Den virker ved å redusere hjertets arbeidsbelastning og senke blodtrykket. Tenormin tilhører en gruppe medisiner som kalles betablokkere.
  kr 9.15
 • Trandate er en medisin som brukes til å senke blodtrykket. Den virker ved å blokkere virkningen av hormonet adrenalin på hjertet og blodårene. Dette fører til at hjertet slår langsommere og blodårene utvides, noe som senker blodtrykket. Trandate brukes vanligvis til behandling av høyt blodtrykk og hjertesvikt.
  kr 19.92
 • Tribenzor er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Den inneholder tre aktive ingredienser: amlodipin, olmesartan og hydroklortiazid. Amlodipin og olmesartan hjelper til med å senke blodtrykket ved å utvide blodårene og redusere mengden væske i kroppen, mens hydroklortiazid fungerer som et vanndrivende middel for å fjerne overflødig væske og salter fra kroppen. Tribenzor bør tas som foreskrevet av legen din og kan ha bivirkninger som svimmelhet, hodepine og kvalme.
  kr 43.50
 • Vaseretic er en medisin som inneholder to aktive ingredienser, en ACE-hemmer og en vanndrivende middel. Den brukes til å behandle høyt blodtrykk og hjertesvikt. ACE-hemmeren virker ved å utvide blodårene, mens vanndrivende middelet hjelper kroppen å kvitte seg med overskuddsvæske. Vaseretic kan også redusere risikoen for hjerteinfarkt og slag.
  kr 22.91
 • Vasotec er en medisin som brukes til å senke blodtrykket og behandle hjertesvikt. Den virker ved å hemme et enzym som vanligvis øker blodtrykket. Vasotec kan også brukes for å forbedre overlevelse etter en hjerteinfarkt.
  kr 9.15
 • Zebeta er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Det virker ved å redusere hjertets arbeidsbelastning og senke blodtrykket. Zebeta tilhører en klasse medisiner som kalles beta-blokkere.
  kr 11.99
 • Zestoretic er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Den inneholder to aktive ingredienser, lisinopril og hydroklortiazid, som virker sammen for å senke blodtrykket. Lisinopril er en ACE-hemmer som hjelper blodårene å utvide seg, mens hydroklortiazid er en vanndrivende som hjelper kroppen å kvitte seg med overskuddsvæske og salt. Zestoretic tas vanligvis en gang om dagen, og doseringen kan variere avhengig av individuelle behov. Det er viktig å følge legens instruksjoner nøye og ikke slutte å ta medisinen uten å konsultere legen først.
  kr 18.50
 • Zestril er en medisin som inneholder virkestoffet lisinopril. Den tilhører en gruppe medisiner som kalles ACE-hemmere, og brukes til å behandle høyt blodtrykk og hjertesvikt. Zestril virker ved å utvide blodårene, og dermed senke blodtrykket og redusere belastningen på hjertet.
  kr 13.52
 • Ziac er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Den inneholder to aktive ingredienser, bisoprolol og hydroklortiazid, som virker sammen for å senke blodtrykket ved å redusere hjertefrekvensen og øke utskillelsen av vann og salt fra kroppen. Ziac kan også brukes til å behandle hjertesvikt og forebygge hjerteinfarkt. Det er viktig å følge legens instruksjoner nøye når du tar Ziac.
  kr 15.25

Hvorfor velge generiske legemidler?

En av de viktigste fordelene med generiske produkter er deres rimelighet sammenlignet med originalen. Produsenter av disse produktene i Norge trenger ikke å bruke store summer på utvikling da de bruker en bevist formel for produksjon. I tillegg er utstyret som brukes for å produsere generiske produkter ofte like bra som det som brukes av utvikleren av den opprinnelige formelen. Som et resultat kan forbrukere forvente en kvalitetsmedisin som er nesten like effektiv som den opprinnelige medisinen.

Jeg har brukt MediNorge flere ganger, og jeg er veldig fornøyd med tjenesten. Bestillingen min ble levert raskt og effektivt, og jeg fikk alltid god kundeservice når jeg hadde spørsmål. Jeg har bestilt forskjellige medisiner fra dem, inkludert smertestillende og allergimedisiner. Jeg vil absolutt anbefale MediNorge til alle som trenger pålitelig og praktisk apotektjeneste.

Maria, Oslo.

Jeg var veldig imponert over MediNorge! Jeg bestilte medisiner for min kroniske sykdom som jeg vanligvis måtte hente på apoteket hver måned. Men med MediNorge kunne jeg enkelt bestille dem online og få dem levert rett til døren min. Jeg trengte ikke å bekymre meg for å gå ut i dårlig vær eller å vente i kø på apoteket lenger. Leveringen var rask og nøyaktig, og jeg vil definitivt bruke MediNorge igjen.

Anders, Bergen.

Jeg var skeptisk til å bestille medisiner på nettet, men MediNorge overbeviste meg om at det var trygt og pålitelig. Jeg bestilte reseptbelagte medisiner for min kroniske sykdom, og de kom i en diskret pakke og var av høy kvalitet. Jeg var også glad for å se at prisene var rimelige og konkurransedyktige. Jeg vil anbefale MediNorge til alle som ønsker en enkel og praktisk måte å få sine medisiner på.

Ingrid, Trondheim.

Jeg hadde en flott opplevelse med MediNorge. Jeg bestilte en spesiell medisin som var vanskelig å finne i mitt lokale apotek, men MediNorge hadde den på lager og kunne levere den til meg raskt og enkelt. Kundeservice var veldig hjelpsomme og vennlige, og jeg følte meg trygg på at jeg fikk den beste behandlingen. Jeg vil definitivt bruke MediNorge igjen i fremtiden.

Lars, Stavanger.

Jeg har brukt MediNorge i flere måneder nå, og jeg er veldig fornøyd med tjenesten. Jeg har bestilt forskjellige medisiner fra dem, inkludert blodtrykksmedisiner og smertestillende. Leveringen har alltid vært rask og pålitelig, og kundeservice har vært utmerket. Jeg har også funnet prisene på MediNorge å være veldig konkurransedyktige. Jeg vil anbefale MediNorge til alle som ønsker en pålitelig og praktisk måte å få sine medisiner på.

Kari, Drammen.
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.