Catapresan

Catapresan er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Den virker ved å redusere aktiviteten i visse deler av nervesystemet, noe som resulterer i en reduksjon i hjertefrekvensen og blodtrykket.

Dosering
  • 100mcg
Per Pille Pris Besparelser Ordre
30 piller kr 31.59 kr 947.61
60 piller kr 22.68 kr 1360.73 kr 534.49
90 piller kr 19.75 kr 1777.34 kr 1065.49
180 piller kr 13.89 kr 2499.44 kr 3186.21

Hva er Catapresan og hva brukes det til?

Catapresan er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk. Den virker ved å redusere aktiviteten i visse deler av nervesystemet, noe som resulterer i en reduksjon i hjertefrekvensen og blodtrykket.

Hvordan skal jeg ta Catapresan?

Catapresan skal tas som foreskrevet av legen din. Det vanlige doseringsområdet er 0,1-0,3 mg to ganger daglig. Tablettene skal svelges hele med et glass vann. Ikke knus, tygg eller del tabletter.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg glemmer å ta en dose av Catapresan?

Hvis du glemmer å ta en dose av Catapresan, ta den så snart du husker det. Hvis det er nær tidspunktet for neste dose, hopp over den glemte dosen og fortsett med den vanlige doseringsplanen. Ikke ta dobbelt dose for å kompensere for en glemt dose.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg tar for mye Catapresan?

Hvis du tar for mye Catapresan, kontakt lege eller giftinformasjonssentralen med en gang. Symptomer på overdose kan inkludere svimmelhet, døsighet, lavt blodtrykk og unormal hjerterytme.

Hva er de vanligste bivirkningene av Catapresan?

De vanligste bivirkningene av Catapresan inkluderer tørr munn, døsighet, hodepine, svimmelhet, kvalme og forstoppelse. Hvis disse bivirkningene vedvarer eller forverres, kontakt lege eller apotek.

Hvilke medisiner kan samhandle med Catapresan?

Catapresan kan samhandle med en rekke medisiner, inkludert andre blodtrykksmedisiner, antidepressiva, beroligende midler og smertestillende midler. Informer legen din om alle medisiner du tar før du begynner å ta Catapresan.

Kan jeg drikke alkohol mens jeg tar Catapresan?

Du bør unngå å drikke alkohol mens du tar Catapresan, da alkohol kan øke døsighet og svimmelhet.

Kan jeg ta Catapresan hvis jeg er gravid eller ammer?

Du bør ikke ta Catapresan hvis du er gravid eller ammer, med mindre legen din har anbefalt det. Catapresan kan påvirke fosteret eller spedbarnet.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg opplever alvorlige bivirkninger av Catapresan?

Hvis du opplever alvorlige bivirkninger av Catapresan, som brystsmerter, kortpustethet eller hevelse i ansikt, lepper eller tunge, kontakt lege eller akuttmottaket med en gang.

Hva er kjente lokale navn på medisinen?

  • Kapvay
  • Klonidin
  • Catapresan-TTS
  • Nexiclon
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.