• Amaryl er en medisin som brukes til å kontrollere høyt blodsukker hos personer med type 2 diabetes. Den virker ved å øke mengden insulin som kroppen produserer og redusere mengden sukker som leveren produserer.
  kr 9.76
 • Actoplus-Met er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den inneholder to aktive ingredienser: pioglitazon og metformin. Pioglitazon hjelper kroppen til å respondere bedre på insulin, mens metformin reduserer mengden glukose som produseres av leveren og øker kroppens følsomhet for insulin. Sammen kan disse ingrediensene bidra til å kontrollere blodsukkernivået hos personer med type 2 diabetes.
  kr 21.95
 • Actos er en type medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Det virker ved å øke kroppens følsomhet for insulin, noe som bidrar til å kontrollere blodsukkernivået. Actos kan tas alene eller i kombinasjon med andre diabetesmedisiner. Det kan også redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer hos personer med type 2 diabetes.
  kr 10.98
 • Cozaar er en medisin som brukes til å behandle høyt blodtrykk og redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer hos pasienter med type 2 diabetes og nyresykdommer. Cozaar virker ved å blokkere virkningen av angiotensin II, et hormon som får blodårene til å trekke seg sammen og øker blodtrykket. Dette fører til at blodårene utvides, blodtrykket senkes og risikoen for hjerte- og karsykdommer reduseres.
  kr 14.94
 • Ddavp er en medisin som brukes til å behandle diabetes insipidus, en tilstand der kroppen ikke produserer nok antidiuretisk hormon (ADH) for å regulere urinproduksjonen. Ddavp virker ved å erstatte mangelen på ADH og redusere mengden urin som produseres. Det kan også brukes til å behandle sengevæting og blødninger hos personer med von Willebrands sykdom.
  kr 55.91
 • Farxiga er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Det virker ved å senke blodsukkernivået ved å øke utskillelsen av sukker gjennom urinen. Det kan også bidra til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer hos personer med diabetes.
  kr 73.84
 • Farxiga® (Dapagliflozin) er et legemiddel som tas gjennom munnen mot diabetes og som hjelper til å kontrollere blodsukkernivået. Farxiga® virker ved å fjerne glukose fra blodet. Farxiga® brukes i kombinasjon med diett og trening. Det forbedrer blodsukkerkontrollen hos voksne pasienter med diabetes mellitus type 2. Farxiga® er ikke til behandling av diabetes type 1.
  kr 107.82
 • Galvumet er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den inneholder to aktive ingredienser, metformin og vildagliptin, som hjelper til med å kontrollere blodsukkernivået ved å øke insulinfølsomheten og redusere mengden glukose som produseres av leveren.
  kr 52.04
 • Galvus er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den inneholder virkestoffet vildagliptin, som fungerer ved å hemme et enzym som bryter ned hormonet GLP-1. Dette fører til økt insulinfølsomhet og bedre blodsukkerkontroll. Galvus kan tas alene eller i kombinasjon med andre diabetesmedisiner. Det er viktig å følge legens instruksjoner for dosering og bruk av Galvus.
  kr 51.40
 • Glucophage er et legemiddel som brukes til å behandle type 2 diabetes. Det virker ved å senke blodsukkernivået ved å redusere mengden glukose som produseres av leveren og øke kroppens evne til å bruke insulin mer effektivt. Glucophage kan også brukes til å behandle polycystisk ovariesyndrom.
  kr 9.05
 • Glucophage-Xr er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den inneholder metforminhydroklorid og fungerer ved å senke blodsukkernivået ved å redusere mengden glukose som produseres i leveren og øke kroppens følsomhet for insulin. Det er vanligvis tatt en gang om dagen med mat for å redusere risikoen for bivirkninger.
  kr 14.94
 • Glucotrol er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes ved å senke blodsukkernivået. Den virksomme ingrediensen i Glucotrol kalles glipizid.
  kr 10.98
 • Glucotrol-Xl er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den inneholder virkestoffet glipizid, som hjelper kroppen med å produsere mer insulin og senker blodsukkernivået. Glucotrol-Xl tas vanligvis en gang om dagen og kan bidra til å kontrollere blodsukkeret over lengre perioder. Det er viktig å følge legens instruksjoner og regelmessig overvåke blodsukkernivået mens du tar Glucotrol-Xl.
  kr 16.26
 • Glucovance er en medisin som brukes til å behandle diabetes type 2. Den inneholder to aktive ingredienser, metformin og glyburide, som hjelper til med å kontrollere blodsukkernivået ved å øke kroppens følsomhet for insulin og redusere produksjonen av glukose i leveren.
  kr 10.98
 • Glyxambi er en kombinasjonsmedisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den inneholder to aktive ingredienser, empagliflozin og linagliptin, som virker på forskjellige måter for å senke blodsukkernivået. Glyxambi hjelper også til med å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer hos personer med type 2 diabetes.
  kr 118.72
 • Invokana er et legemiddel som brukes til å senke blodsukkernivået hos voksne med type 2-diabetes. Det virker ved å blokkere et protein i nyrene som hjelper kroppen med å absorbere glukose tilbake i blodet. Dette fører til at mer glukose blir utskilt i urinen, og dermed senker blodsukkernivået. Invokana kan også bidra til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer hos personer med type 2-diabetes.
  kr 107.75
 • Janumet er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den inneholder to aktive ingredienser, sitagliptin og metformin, som virker sammen for å senke blodsukkernivået ved å øke insulinproduksjonen og redusere glukoseproduksjonen i leveren.
  kr 30.56
 • Januvia er et legemiddel som brukes til å behandle type 2 diabetes. Det virker ved å øke mengden av insulin som kroppen produserer etter et måltid, og reduserer mengden av sukker som leveren produserer. Januvia tas vanligvis en gang om dagen, enten alene eller i kombinasjon med andre diabetesmedisiner. Det kan ha noen bivirkninger, inkludert hodepine, mageproblemer og leddsmerter. Det er viktig å følge legens instruksjoner når du tar Januvia, og å varsle legen din om eventuelle uvanlige symptomer eller bivirkninger.
  kr 38.12
 • Jardiance er et legemiddel som brukes til å behandle type 2 diabetes. Det virker ved å senke blodsukkeret ved å øke utskillelsen av glukose gjennom urinen. Det kan også bidra til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer hos personer med diabetes. Jardiance tilhører en klasse medikamenter som kalles SGLT2-hemmere.
  kr 118.72
 • Jentadueto er en kombinasjonsmedisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den inneholder to aktive ingredienser, linagliptin og metformin, som virker på forskjellige måter for å senke blodsukkernivået. Linagliptin øker mengden insulin som produseres av bukspyttkjertelen, mens metformin reduserer mengden glukose som produseres av leveren og øker kroppens følsomhet for insulin. Jentadueto brukes vanligvis sammen med diett og trening for å kontrollere blodsukkernivået hos personer med type 2 diabetes.
  kr 65.26
 • Jentadueto-Xr er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den inneholder to aktive ingredienser, linagliptin og metformin, som virker sammen for å senke blodsukkernivået. Jentadueto-Xr er tilgjengelig som en forlenget utgivelsestablett som tas en gang daglig.
  kr 75.62
 • Kombiglyze-Xr er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den inneholder to aktive ingredienser, saxagliptin og metformin, som virker sammen for å senke blodsukkernivået. Kombiglyze-Xr er tilgjengelig som en forlenget frigjøringstablett som tas en gang daglig.
  kr 72.10
 • Kombiglyze XR® inneholder en combination av metformin and saksagliptin. Metformin og saksagliptin er perorale legemidler mot diabetes som hjelper til å kontrollere blodsukkernivået. Metformin virker ved å redusere leverens glukoseproduksjon (sukkerproduksjon) og setter ned absorpsjonen av glukose fra tarmen. Saksagliptin normaliserer insulinnivået kroppen din produserer etter måltid. Kombiglyze XR brukes i kombinasjon med diett og trening. Det forbedrer blodsukkerkontrollen hos voksne pasienter med diabetes mellitus type 2.
  kr 97.04
 • Melatonin er et hormon som produseres naturlig i kroppen og er involvert i reguleringen av søvn og døgnrytme. Melatonin brukes som et kosttilskudd eller reseptbelagt medisin for å behandle søvnforstyrrelser, jetlag og andre tilstander som påvirker søvnen. Det kan også være nyttig for personer med nedsatt syn, da melatoninnivåene kan påvirkes av lys og mørke.
  kr 9.96
 • Metaglip er en kombinasjonsmedisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den inneholder to aktive ingredienser, metformin og glipizid, som virker sammen for å senke blodsukkernivået ved å øke insulinfølsomheten og stimulere insulinproduksjonen. Metaglip kan også bidra til å redusere risikoen for diabetesrelaterte komplikasjoner som hjerte- og karsykdommer.
  kr 11.45
 • Micronase er en medisin som brukes til å behandle diabetes type 2. Den virker ved å øke kroppens evne til å bruke insulin, som hjelper til med å kontrollere blodsukkernivået. Micronase tilhører en gruppe medisiner som kalles sulfonylurea. Det er viktig å følge legens instruksjoner nøye når du tar Micronase, da det kan forårsake lavt blodsukker (hypoglykemi) hvis det ikke brukes riktig.
  kr 10.06
 • Nesina er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes ved å senke blodsukkernivået. Den inneholder virkestoffet alogliptin og virker ved å hemme enzymet dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4), som bryter ned hormonet GLP-1. Dette fører til økt insulinproduksjon og redusert glukagonproduksjon, som begge bidrar til å senke blodsukkeret. Nesina kan tas som en enkelt tablett en gang om dagen.
  kr 17.48
 • Nocdurna er en medisin som brukes til å behandle voksne med nattlig vannlating (nocturia) på grunn av overaktiv blære. Det virksomme stoffet i Nocdurna, desmopressin, reduserer mengden urin som produseres om natten og øker dermed søvnen.
  kr 77.86
 • Onglyza er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den virker ved å øke mengden insulin som produseres av kroppen og redusere mengden glukose som frigjøres i blodet. Onglyza tas vanligvis en gang om dagen, med eller uten mat. Det er viktig å følge legens instruksjoner og ikke endre dosen uten å konsultere legen først.
  kr 86.58
 • Prandin er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den virker ved å stimulere bukspyttkjertelen til å produsere mer insulin, som hjelper kroppen med å kontrollere blodsukkernivået. Det tas vanligvis før måltider for å hjelpe til med å regulere blodsukkeret etter å ha spist.
  kr 18.50
 • Precose er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den virker ved å hemme enzymet alfa-glukosidase, som bryter ned karbohydrater i tarmen. Dette fører til at sukker tas opp langsommere i blodet, og bidrar til å kontrollere blodsukkernivået.
  kr 22.91
 • Rybelsus er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den inneholder virkestoffet semaglutid, som hjelper kroppen med å regulere blodsukkernivået ved å øke insulinproduksjonen og redusere glukagonproduksjonen. Rybelsus tas som en tablett en gang daglig og kan bidra til å senke risikoen for hjerte- og karsykdommer hos personer med type 2 diabetes.
  kr 366.75
 • Starlix er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den virker ved å stimulere bukspyttkjertelen til å produsere mer insulin, som hjelper kroppen din med å regulere blodsukkernivået. Starlix tas vanligvis rett før måltider for å hjelpe til med å kontrollere blodsukkeret etter å ha spist.
  kr 17.93
 • Tradjenta er en medisin som brukes til å behandle type 2 diabetes. Den virker ved å øke nivået av insulin som kroppen produserer og redusere mengden sukker som produseres av leveren. Dette kan hjelpe til med å kontrollere blodsukkernivået hos personer med diabetes.
  kr 64.85

Hvorfor velge generiske legemidler?

En av de viktigste fordelene med generiske produkter er deres rimelighet sammenlignet med originalen. Produsenter av disse produktene i Norge trenger ikke å bruke store summer på utvikling da de bruker en bevist formel for produksjon. I tillegg er utstyret som brukes for å produsere generiske produkter ofte like bra som det som brukes av utvikleren av den opprinnelige formelen. Som et resultat kan forbrukere forvente en kvalitetsmedisin som er nesten like effektiv som den opprinnelige medisinen.

Jeg har brukt MediNorge flere ganger, og jeg er veldig fornøyd med tjenesten. Bestillingen min ble levert raskt og effektivt, og jeg fikk alltid god kundeservice når jeg hadde spørsmål. Jeg har bestilt forskjellige medisiner fra dem, inkludert smertestillende og allergimedisiner. Jeg vil absolutt anbefale MediNorge til alle som trenger pålitelig og praktisk apotektjeneste.

Maria, Oslo.

Jeg var veldig imponert over MediNorge! Jeg bestilte medisiner for min kroniske sykdom som jeg vanligvis måtte hente på apoteket hver måned. Men med MediNorge kunne jeg enkelt bestille dem online og få dem levert rett til døren min. Jeg trengte ikke å bekymre meg for å gå ut i dårlig vær eller å vente i kø på apoteket lenger. Leveringen var rask og nøyaktig, og jeg vil definitivt bruke MediNorge igjen.

Anders, Bergen.

Jeg var skeptisk til å bestille medisiner på nettet, men MediNorge overbeviste meg om at det var trygt og pålitelig. Jeg bestilte reseptbelagte medisiner for min kroniske sykdom, og de kom i en diskret pakke og var av høy kvalitet. Jeg var også glad for å se at prisene var rimelige og konkurransedyktige. Jeg vil anbefale MediNorge til alle som ønsker en enkel og praktisk måte å få sine medisiner på.

Ingrid, Trondheim.

Jeg hadde en flott opplevelse med MediNorge. Jeg bestilte en spesiell medisin som var vanskelig å finne i mitt lokale apotek, men MediNorge hadde den på lager og kunne levere den til meg raskt og enkelt. Kundeservice var veldig hjelpsomme og vennlige, og jeg følte meg trygg på at jeg fikk den beste behandlingen. Jeg vil definitivt bruke MediNorge igjen i fremtiden.

Lars, Stavanger.

Jeg har brukt MediNorge i flere måneder nå, og jeg er veldig fornøyd med tjenesten. Jeg har bestilt forskjellige medisiner fra dem, inkludert blodtrykksmedisiner og smertestillende. Leveringen har alltid vært rask og pålitelig, og kundeservice har vært utmerket. Jeg har også funnet prisene på MediNorge å være veldig konkurransedyktige. Jeg vil anbefale MediNorge til alle som ønsker en pålitelig og praktisk måte å få sine medisiner på.

Kari, Drammen.
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.