• Strattera er en medisin som brukes for å behandle oppmerksomhetsunderskudd/hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD). Det virker ved å øke nivået av en kjemisk substans i hjernen kalt noradrenalin, som hjelper til med å regulere oppmerksomhet og impulskontroll. Strattera er ikke en stimulant, og kan derfor være et alternativ for personer som ikke tåler eller ikke ønsker å ta stimulerende medisiner.
  kr 15.07
 • Abilify er et antipsykotisk legemiddel som brukes til å behandle schizofreni og bipolar lidelse. Det virker ved å påvirke nivåene av dopamin og serotonin i hjernen. Abilify kan også brukes som en del av behandlingen for depresjon og autisme. Vanlige bivirkninger inkluderer søvnighet, hodepine og kvalme. Det er viktig å følge legens instruksjoner når du tar Abilify, og å ikke stoppe å ta det plutselig uten å snakke med legen din først.
  kr 14.28
 • Anafranil er en trisyklisk antidepressiv medisin som brukes til å behandle depresjon og tvangslidelser. Den virker ved å øke nivåene av serotonin og noradrenalin i hjernen. Anafranil kan også brukes til å behandle enuresis hos barn. Bivirkninger kan inkludere døsighet, svimmelhet, tørr munn og forstoppelse. Det er viktig å følge legens instruksjoner nøye når du tar denne medisinen.
  kr 15.37
 • Anafranil-Sr er en medisin som brukes til å behandle depresjon og tvangslidelser. Den inneholder virkestoffet klomipramin og virker ved å øke nivåene av serotonin i hjernen. Anafranil-Sr er en såkalt "langtidsvirkende" medisin, som betyr at den frigjør virkestoffet gradvis over tid for å oppnå en jevn effekt. Det er viktig å følge legens instruksjoner nøye når du tar denne medisinen, da den kan ha bivirkninger og interagere med andre medisiner.
  kr 45.82
 • Aubagio er en medisin som brukes til å behandle voksne pasienter med attakkvis multippel sklerose. Den virker ved å redusere betennelse og skade på nervesystemet. Aubagio tas som en tablett en gang om dagen og kan ha bivirkninger som håravfall, diaré og leverskade.
  kr 147.97
 • Buspar er en medisin som brukes til å behandle angstlidelser. Den virker ved å påvirke nivåene av serotonin og dopamin i hjernen, som kan bidra til å redusere symptomer på angst. Buspar er ikke vanedannende og har færre bivirkninger enn andre angstmedisiner. Det kan ta flere uker før man merker en effekt av medisinen, og den bør ikke brukes av personer med lever- eller nyreproblemer.
  kr 14.28
 • Campral er en medisin som brukes til å behandle alkoholavhengighet. Den virker ved å gjenopprette balansen av nevrotransmittere i hjernen som er påvirket av langvarig alkoholbruk. Campral kan bidra til å redusere abstinenssymptomer og cravings, og øke sjansene for å opprettholde avholdenhet fra alkohol.
  kr 23.40
 • Clozaril er en medisin som brukes til å behandle alvorlige psykiske lidelser som schizofreni. Det virker ved å påvirke nivåene av dopamin og serotonin i hjernen. Clozaril kan ha alvorlige bivirkninger og krever regelmessig overvåkning av blodprøver for å unngå potensielt dødelige komplikasjoner.
  kr 11.90
 • Compazine er en medisin som brukes til å behandle kvalme og oppkast forårsaket av kjemoterapi, strålebehandling og kirurgi. Det virker ved å blokkere visse signaler i hjernen som utløser kvalme og oppkast. Compazine kan også brukes til å behandle psykiske lidelser som schizofreni og angst. Det er viktig å følge legens instruksjoner nøye når man tar Compazine, da det kan forårsake bivirkninger som døsighet, svimmelhet og muskelsvakhet.
  kr 16.52
 • Depakote er et legemiddel som brukes til å behandle epilepsi, bipolar lidelse og migrene. Det virker ved å påvirke nivået av visse kjemikalier i hjernen som er involvert i disse tilstandene. Det kan ha bivirkninger som kvalme, tretthet og skjelvinger, og det er viktig å følge legens instruksjoner nøye når man tar dette legemidlet.
  kr 13.19
 • Effexor-Xr er en medisin som brukes til å behandle depresjon, generalisert angstlidelse og sosial angstlidelse. Den virker ved å øke nivåene av serotonin og noradrenalin i hjernen. Effexor-Xr er tilgjengelig i form av kapsler som skal tas en gang daglig. Det er viktig å følge legens instruksjoner nøye når du tar denne medisinen. Vanlige bivirkninger inkluderer hodepine, kvalme, tretthet og svimmelhet.
  kr 17.85
 • Geodon er en medisin som brukes til å behandle symptomer på schizofreni og bipolar lidelse. Den virker ved å påvirke visse kjemikalier i hjernen som er ansvarlige for disse tilstandene. Geodon kan hjelpe til med å redusere hallusinasjoner, vrangforestillinger og andre symptomer på schizofreni, samt stabilisere humøret og redusere symptomer på mani eller depresjon ved bipolar lidelse.
  kr 17.06
 • Haloperidol er en antipsykotisk medisin som brukes til å behandle symptomer på psykiske lidelser som schizofreni og mani. Det virker ved å påvirke balansen av nevrotransmittere i hjernen. Det kan også brukes til å behandle uro og aggresjon hos personer med demens. Haloperidol kan ha bivirkninger som tretthet, tørr munn og muskelstivhet. Det må forskrives av en lege og tas i henhold til anbefalt dosering.
  kr 7.93
 • Lamictal er en medisin som brukes til å behandle epilepsi og bipolar lidelse. Det virker ved å redusere aktiviteten i hjernen som kan utløse anfall eller humørsvingninger. Lamictal kan også brukes til å behandle depresjon og angstlidelser. Det er viktig å følge legens instruksjoner nøye når du tar Lamictal, da det kan ha alvorlige bivirkninger hvis det ikke brukes riktig.
  kr 15.87
 • Lamictal-Dispersible er en medisin som brukes til å behandle epilepsi og bipolar lidelse. Den aktive ingrediensen er lamotrigin, som virker ved å redusere aktiviteten til visse nerveceller i hjernen. Lamictal-Dispersible kommer i form av tabletter som kan oppløses i vann eller tygges. Det er viktig å følge legens instruksjoner nøye når du tar denne medisinen, da det kan være alvorlige bivirkninger hvis den ikke brukes riktig.
  kr 21.22
 • Latuda er en medisin som brukes til å behandle schizofreni og bipolar lidelse. Det virker ved å påvirke nivåene av dopamin og serotonin i hjernen, og kan bidra til å redusere symptomer som hallusinasjoner, vrangforestillinger og humørsvingninger. Det er viktig å følge legens instruksjoner nøye når man tar Latuda for å oppnå best mulig effekt og unngå bivirkninger.
  kr 21.42
 • Lithobid er en medisin som inneholder litiumkarbonat og brukes hovedsakelig til å behandle bipolar lidelse. Det fungerer ved å stabilisere humøret og redusere symptomene på mani og depresjon. Lithobid kan også brukes til å behandle andre tilstander, som for eksempel migrene og alkoholisme. Det er viktig å følge legens instruksjoner nøye når du tar Lithobid, da det kan ha alvorlige bivirkninger hvis det ikke tas riktig.
  kr 15.79
 • Loxitane er en medisin som brukes til å behandle psykiske lidelser som schizofreni. Den virker ved å påvirke visse kjemikalier i hjernen som er ansvarlige for symptomer på psykose, som hallusinasjoner og vrangforestillinger. Loxitane tilhører en klasse medisiner som kalles antipsykotika, og den kan hjelpe pasienter med å oppleve færre symptomer og forbedre deres evne til å fungere i hverdagen. Det er viktig å følge legens instruksjoner nøye når du tar Loxitane, og å informere legen din om eventuelle bivirkninger eller endringer i helsen din mens du bruker medisinen.
  kr 21.42
 • Melatonin er et hormon som produseres naturlig i kroppen og er involvert i reguleringen av søvn og døgnrytme. Melatonin brukes som et kosttilskudd eller reseptbelagt medisin for å behandle søvnforstyrrelser, jetlag og andre tilstander som påvirker søvnen. Det kan også være nyttig for personer med nedsatt syn, da melatoninnivåene kan påvirkes av lys og mørke.
  kr 9.72
 • Mellaril er en medisin som brukes til å behandle psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. Det virker ved å påvirke nivåene av visse kjemikalier i hjernen som kan forårsake symptomer på disse lidelsene. Mellaril kan ha alvorlige bivirkninger og bør bare brukes under nøye medisinsk tilsyn.
  kr 13.69
 • Namzaric er en medisin som brukes til å behandle symptomer på Alzheimers sykdom. Den inneholder to aktive ingredienser, donepezil og memantin, som virker på forskjellige måter for å forbedre hjernefunksjonen hos pasienter med mild til moderat Alzheimers sykdom. Namzaric tas vanligvis en gang om dagen om kvelden, og kan gi lindring av symptomer som hukommelsestap, forvirring og problemer med å utføre daglige oppgaver.
  kr 37.49
 • Nootropil er en medisin som brukes for å forbedre kognitiv funksjon, hukommelse og læringsevne. Det virker ved å øke kommunikasjonen mellom hjerneceller og kan brukes til behandling av en rekke tilstander, inkludert demens, hjerneslag og traumatiske hjerneskader.
  kr 12.89
 • Paxil er en reseptbelagt medisin som brukes til å behandle depresjon, angstlidelser og tvangslidelser. Det virker ved å øke nivået av serotonin i hjernen, som hjelper til med å regulere humør og følelser. Paxil tilhører en gruppe medisiner kalt selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI-er). Det kan også brukes til å behandle andre tilstander som bestemmes av legen din.
  kr 21.22
 • Paxil-Cr er en medisin som brukes til å behandle depresjon, angstlidelser, panikklidelse, sosial angstlidelse og tvangslidelse. Det aktive stoffet i medisinen er paroksetin, som tilhører en gruppe medisiner kalt selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI). Paxil-Cr virker ved å øke nivåene av serotonin i hjernen, som kan hjelpe til med å forbedre humøret, redusere angst og lindre andre symptomer på psykiske lidelser. Medisinen er tilgjengelig i tablettform og skal tas som anvist av lege.
  kr 27.77
 • Risperidon er en medisin som brukes til å behandle psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. Den virker ved å påvirke nivåene av dopamin og serotonin i hjernen, og kan hjelpe med å redusere symptomer som hallusinasjoner, vrangforestillinger og uorganisert tenkning. Risperidon kan også brukes til å behandle irritabilitet og aggresjon hos personer med autisme. Det er viktig å følge legens instruksjoner når du tar denne medisinen, da den kan ha bivirkninger som søvnighet, svimmelhet og vektøkning.
  kr 10.71
 • Seroquel er en antipsykotisk medisin som brukes til å behandle schizofreni, bipolar lidelse og alvorlige depresjoner. Det virker ved å påvirke nivåene av dopamin og serotonin i hjernen. Seroquel kan også brukes som en søvnregulerende medisin og for å behandle angstlidelser. Det kan ha bivirkninger som døsighet, svimmelhet, vektøkning og tørr munn. Det er viktig å følge legens instruksjoner nøye når du tar Seroquel.
  kr 13.69
 • Thorazine er en medisin som tilhører gruppen antipsykotika. Den brukes til å behandle psykiske lidelser som schizofreni og mani. Thorazine virker ved å påvirke hjernens kjemikalier som er involvert i reguleringen av humør og atferd. Bivirkninger kan omfatte døsighet, svimmelhet og tørr munn.
  kr 10.71
 • Trintellix er en medisin som brukes til å behandle depresjon hos voksne. Den virker ved å øke nivået av serotonin i hjernen, som er en viktig nevrotransmitter som påvirker humøret. Trintellix kan også hjelpe med å redusere angst og forbedre konsentrasjonen. Det er viktig å følge legens instruksjoner når du tar Trintellix, og å ikke endre dosen eller slutte å ta medisinen uten å konsultere legen din først.
  kr 84.80
 • Zoloft er et legemiddel som brukes til å behandle depresjon, angst, tvangslidelser og posttraumatisk stresslidelse. Det virker ved å øke mengden av en bestemt kjemisk budbringer i hjernen som kalles serotonin. Zoloft tilhører en gruppe medisiner som kalles selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI).
  kr 9.72
 • Zyprexa er en medisin som brukes til å behandle schizofreni og bipolar lidelse. Den virker ved å påvirke aktiviteten til visse kjemikalier i hjernen, spesielt dopamin og serotonin. Zyprexa kan bidra til å redusere symptomer som hallusinasjoner, vrangforestillinger, depresjon og mani. Det kan også brukes til å behandle noen former for angst og søvnproblemer.
  kr 12.69

Hvorfor velge generiske legemidler?

En av de viktigste fordelene med generiske produkter er deres rimelighet sammenlignet med originalen. Produsenter av disse produktene i Norge trenger ikke å bruke store summer på utvikling da de bruker en bevist formel for produksjon. I tillegg er utstyret som brukes for å produsere generiske produkter ofte like bra som det som brukes av utvikleren av den opprinnelige formelen. Som et resultat kan forbrukere forvente en kvalitetsmedisin som er nesten like effektiv som den opprinnelige medisinen.

Jeg har brukt MediNorge flere ganger, og jeg er veldig fornøyd med tjenesten. Bestillingen min ble levert raskt og effektivt, og jeg fikk alltid god kundeservice når jeg hadde spørsmål. Jeg har bestilt forskjellige medisiner fra dem, inkludert smertestillende og allergimedisiner. Jeg vil absolutt anbefale MediNorge til alle som trenger pålitelig og praktisk apotektjeneste.

Maria, Oslo.

Jeg var veldig imponert over MediNorge! Jeg bestilte medisiner for min kroniske sykdom som jeg vanligvis måtte hente på apoteket hver måned. Men med MediNorge kunne jeg enkelt bestille dem online og få dem levert rett til døren min. Jeg trengte ikke å bekymre meg for å gå ut i dårlig vær eller å vente i kø på apoteket lenger. Leveringen var rask og nøyaktig, og jeg vil definitivt bruke MediNorge igjen.

Anders, Bergen.

Jeg var skeptisk til å bestille medisiner på nettet, men MediNorge overbeviste meg om at det var trygt og pålitelig. Jeg bestilte reseptbelagte medisiner for min kroniske sykdom, og de kom i en diskret pakke og var av høy kvalitet. Jeg var også glad for å se at prisene var rimelige og konkurransedyktige. Jeg vil anbefale MediNorge til alle som ønsker en enkel og praktisk måte å få sine medisiner på.

Ingrid, Trondheim.

Jeg hadde en flott opplevelse med MediNorge. Jeg bestilte en spesiell medisin som var vanskelig å finne i mitt lokale apotek, men MediNorge hadde den på lager og kunne levere den til meg raskt og enkelt. Kundeservice var veldig hjelpsomme og vennlige, og jeg følte meg trygg på at jeg fikk den beste behandlingen. Jeg vil definitivt bruke MediNorge igjen i fremtiden.

Lars, Stavanger.

Jeg har brukt MediNorge i flere måneder nå, og jeg er veldig fornøyd med tjenesten. Jeg har bestilt forskjellige medisiner fra dem, inkludert blodtrykksmedisiner og smertestillende. Leveringen har alltid vært rask og pålitelig, og kundeservice har vært utmerket. Jeg har også funnet prisene på MediNorge å være veldig konkurransedyktige. Jeg vil anbefale MediNorge til alle som ønsker en pålitelig og praktisk måte å få sine medisiner på.

Kari, Drammen.
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.