Cordarone Norge

Cordarone er en medisin som brukes til å behandle alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Den inneholder virkestoffet amiodaron og virker ved å påvirke hjertets elektriske aktivitet. Cordarone kan ha alvorlige bivirkninger og skal kun brukes under nøye medisinsk oppfølging.

Dosering
  • 100mg
  • 200mg
Per Pille Pris Besparelser Ordre
30 piller kr 31.59 kr 947.61
60 piller kr 28.67 kr 1720.09 kr 175.13
90 piller kr 24.96 kr 2246.75 kr 596.08
120 piller kr 23.11 kr 2773.41 kr 1017.03
180 piller kr 21.06 kr 3791.60 kr 1894.05
Per Pille Pris Besparelser Ordre
30 piller kr 65.93 kr 1977.86
60 piller kr 61.64 kr 3698.37 kr 257.35
90 piller kr 57.34 kr 5160.58 kr 773.01
120 piller kr 54.47 kr 6536.97 kr 1374.48
180 piller kr 52.09 kr 9375.56 kr 2491.61

Hva er Cordarone og hva brukes det til?

Cordarone er en medisin som brukes til å behandle alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, som for eksempel ventrikkeltakykardi, ventrikkelflimmer og atrieflimmer. Den inneholder virkestoffet amiodaron og virker ved å påvirke hjertets elektriske aktivitet.

Hvordan skal jeg ta Cordarone?

Cordarone skal tas som foreskrevet av legen din. Vanligvis starter man med en høy dose i noen dager, etterfulgt av en lavere vedlikeholdsdose. Medisinen kan tas med eller uten mat, men det er viktig å svelge tablettene hele og ikke knuse eller tygge dem.

Hva er de vanligste bivirkningene av Cordarone?

De vanligste bivirkningene av Cordarone er kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse, tretthet og svimmelhet. Noen pasienter kan også oppleve hudutslett, kløe eller lysfølsomhet. Det er viktig å rapportere alle bivirkninger til legen din.

Kan Cordarone forårsake alvorlige bivirkninger?

Ja, Cordarone kan ha alvorlige bivirkninger, som for eksempel lungebetennelse, leverskade, skjoldbruskproblemer og øyeproblemer. Pasienter som tar Cordarone må følges nøye av en lege og gjennomgå regelmessige blodprøver og andre tester for å overvåke eventuelle bivirkninger.

Kan jeg ta andre medisiner mens jeg tar Cordarone?

Cordarone kan påvirke hvordan andre medisiner virker i kroppen din, så det er viktig å informere legen din om alle medisiner du tar, inkludert reseptfrie medisiner og kosttilskudd. Noen medisiner kan ikke tas samtidig med Cordarone på grunn av risikoen for alvorlige bivirkninger.

Kan jeg drikke alkohol mens jeg tar Cordarone?

Det anbefales ikke å drikke alkohol mens du tar Cordarone, da dette kan øke risikoen for bivirkninger og redusere effekten av medisinen.

Hvor lenge må jeg ta Cordarone?

Lengden på behandlingen med Cordarone avhenger av pasientens tilstand og respons på medisinen. Noen pasienter kan ta medisinen i flere år, mens andre kan stoppe behandlingen etter noen måneder.

Kan jeg kjøre bil mens jeg tar Cordarone?

Cordarone kan forårsake svimmelhet eller tretthet, så det er viktig å være forsiktig når du kjører bil eller bruker maskiner mens du tar medisinen.

Er Cordarone tilgjengelig på resept eller kan jeg kjøpe det over disk?

Cordarone er kun tilgjengelig på resept fra en lege eller annen autorisert helsepersonell. Det er ikke tilgjengelig over disk eller på nettet uten resept.

Hva er kjente lokale navn på medisinen?

  • Amiodarone
  • Pacerone
  • Nexterone
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.